Nhật Bản: Những căn hộ siêu nhỏ ở Tokyo

Một số người trẻ với đồng lương hạn hẹp ở Tokyo chọn thuê những căn hộ bé xíu, bé đến nỗi có người phải đứng khi ăn tối vì không đủ chỗ kê bàn ghế.

Những căn hộ siêu nhỏ này giúp họ có thể sống gần nơi làm việc, tránh phải ra ngoại ô sống và lên các chuyến tàu đi làm chật cứng người trong giờ cao điểm.